Privacyverklaring

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. BigSpark  B.V., gevestigd te Nijmegen, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 januari  2015.  Raadpleeg eventueel ook onze algemene (gebruikers)voorwaarden en cookieverklaring voor meer informatie.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die jij of je browser rechtstreeks aan ons opgeeft. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd.

Je kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. De meeste gegevens kun je via je profiel inzien, wijzigen of verwijderen als je geregistreerd bent. Voor gegevens die je niet langs deze weg kunt inzien, wijzigen of verwijderen, kun je een verzoek indienen bij het beheer. Zie hiervoor de contactgegevens hieronder. Een verzoek dient zo volledig mogelijk te zijn, zodat wij eenvoudig kunnen achterhalen om welke gegevens het gaat. Onvolledige verzoeken en verzoeken om gegevens die je via je profiel kunt achterhalen of bewerken worden niet in behandeling genomen.

Publicatie van bijdragen

Je kunt via diverse onderdelen van AndroidPlanet teksten en afbeeldingen plaatsen, zoals reacties op een artikel. Als je dat doet, slaan wij je bijdrage samen met de door jou opgegeven naam, e-mailadres, IP-adres en tijdstip van plaatsing en eventuele website op in onze database. Het is toegestaan een pseudoniem te gebruiken in plaats van je echte naam.

Bij reacties op nieuwsberichten worden je naam, het opgegeven e-mailadres, het tijdstip van plaatsing en eventuele opgegeven website samen met je reactie gepubliceerd op AndroidPlanet. Reacties zijn in te zien bij het bijbehorende bericht. Ook publiceren we een overzicht van recente reacties op de hoofdpagina.

Je bijdragen zijn door iedereen op te vragen, inclusief zoekmachines. Wij hebben geen invloed op hoe deze zoekmachines je bijdragen opslaan of tonen. Bij verwijdering van je account of een bijdrage van AndroidPlanet zullen we ons inspannen om deze ook bij zoekmachines te verwijderen, maar we kunnen niet garanderen dat ons dat zal lukken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. De database met berichten wordt beschermd door een wachtwoord en is niet direct via internet toegankelijk.

E-mail contact

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Afgifte aan derden

Je e-mailadres en IP-adres worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij een bevel daartoe van de bevoegde autoriteiten ontvangen of wij een klacht ontvangen van een derde over je reactie waarbij we aan de juistheid van die klacht redelijkerwijs niet kunnen twijfelen, en afgifte van deze gegevens de meest gepaste wijze is om de klacht af te handelen.

Advertenties van Google

Onze website bevat advertenties die worden aangeleverd door het Amerikaanse bedrijf Google. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Advertenties van andere aanbieders uitgezonderd Google

Onze website bevat advertenties aangeleverd door derde partijen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van cookies en andere technieken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres) overgebracht naar onze eigen database voor verdere verwerking ten behoeve van het vertonen van deze advertenties. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat externe adverteerders eigen meetsystemen gebruiken.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam op die computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Bekijk hier onze Cookie verklaring met meer informatie over cookies en het gebruik ervan op deze website.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Wij zijn te bereiken via het contactformulier of per post via BigSpark B.V. Nieuwe Marktstraat 54,  6511 AA Nijmegen.

Download onze app

Download onze app